Pracovní místo pro postdoktorandy od 1. 1. 2020

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 1–2 roky s nástupem 1. 1. 2020

 

Badatelské zaměření

Dějiny střední Evropy a/nebo Českých zemí 1848-1948

Požadavky

Uchazeč musí být v době předpokládaného nástupu držitelem titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu.

Aktivní znalost angličtiny nebo němčiny a nejméně jednoho z následujících jazyků: čeština, slovenština, polština.

Podmínky

Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů – na pracovištích AV ČR. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. Nejprve vybere ústav jednoho až dva kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie a literární vědy. Působí zde historici, literární vědci, politologové a odborní archiváři. Ústav spravuje více než 600 archivních fondů a sbírek, spojených s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky, stejně jako s dějinami vědy od konce 18. století do současnosti.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost.
Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytne
ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče. Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře, konference a další akce).
Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.
Datum nástupu může být později předmětem jednání.

Uzávěrka přihlášek: 13. 9. 2019

Přihláška musí obsahovat

  1. Strukturovaný životopis (včetně uvedení data obhájení titulu Ph.D. a státní příslušnosti uchazeče).
  2. Seznam publikovaných prací.
  3. Motivační dopis.
  4. Název a návrh projektu včetně plánovaných výstupů (soubor ve formátu DOC).
  5. Rámcový pracovní program (max. 1800 znaků včetně mezer) s vyznačenou preferovanou délkou trvání smlouvy v rozmezí 12–24 měsíců (soubor ve formátu DOC).

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Post-Doc 2019.

Dotazy

Rudolf Kučera, kucera@mua.cas.cz

 

Tisk (pdf)