Pracovní místo pro postdoktorandy – kodikologie a pomocné vědy historické

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 1–2 roky s nástupem 1. 7. 2019

 

Badatelské zaměření

            Kodikologie a pomocné vědy historické

 

Požadavky

Uchazeč musí být v době předpokládaného nástupu držitelem titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu.

Aktivní znalost angličtiny nebo němčiny.

 

Podmínky

olomoucke-horologium.jpg?itok=HD-WhKdv Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. Nejprve vybere ústav jednoho až dva kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR. V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Součástí ústavu je i Oddělení pro soupis a studium rukopisů, které se věnuje výzkumu rukopisů neúřední povahy. Hlavním úkolem oddělení je podchycení a studium rukopisného bohatství uloženého na území České republiky a bohemikálních rukopisů uložených v zahraničí.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost. Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytne ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče.

Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře, konference a další akce).

Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

 

Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2019

 

Přihláška musí obsahovat

  1. Strukturovaný životopis (včetně uvedení data obhájení titulu Ph.D. a státní příslušnosti uchazeče).
  2. Seznam publikovaných prací.
  3. Motivační dopis.
  4. Název a návrh projektu včetně plánovaných výstupů (soubor ve formátu doc/docx).
  5. Rámcový pracovní program (max. 1800 znaků včetně mezer) s vyznačenou preferovanou délkou trvání smlouvy v rozmezí 12–24 měsíců (soubor ve formátu doc/docx).

 

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu

sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Post-Doc 2019 – R.

 

Dotazy

Rudolf Kučera, kucera@mua.cas.cz

 

Tisk (pdf)