Ochranná opatření pro studium v badatelně

covid-19-5551907_1280.jpg?itok=Jf6yTch_ Od středy 17. 3. 2021 bude studium v badatelně umožněno pouze těm návštěvníkům, kteří nejeví příznaky respiračního onemocnění a kteří se prokážou jedním z uvedených dokladů:

  • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, provedeném nejvýše před 7 dny,
  • potvrzení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro pobyt ve všech prostorách MÚA AV ČR platí povinnost míst nasazené osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.