Nový příspěvek EHRI Document Blogu: “We spend our lives living in darkness, in cold, and often in hunger” – Jewish Entreaties to Slovak President Jozef Tiso During the Holocaust

5b5901a8c7e2a3483dc39daed1a1dbe2.jpeg?itok=i5yg3-bi

 

Příspěvek se zabývá dopisy, které napsala slovenskému prezidentovi mladá slovenská Židovka Alžběta Helena Donathová. Jedná se o příklad z tisíců dopisů žádajících o milost ve věci antisemitských opatření během holokaustu na Slovensku. Analyzuje strategie v její žádosti a zabývá se informacemi, které její prosby, týkající se zkušeností Židů s perzekucí na východě Slovenska, odhalují. Příspěvek tak rovněž nabízí nahlédnutí do sbírky těchto žádostí a výzev slovenskému prezidentu Tisovi uložených ve Slovenském národním archivu.

 

Více informací o projektu EHRI naleznete na: https://blog.ehri-project.eu/2022/01/27/jewish-entreaties/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.