Nový příspěvek EHRI Document Blogu: Polish-Jewish Industrialists and Their Links to Loved Ones: An Analysis of the Correspondence of Dr Joseph Thon

thon.jpg?itok=lnArSMil

Příspěvek dává do souvislostí korespondenci mezi představitelem polského židovského uprchlického fondu v Ženevě Josephem Thonem a pěti polským občany, kteří byli nuceni v letech 1939/1940 uprchnout do Anglie. Nahlédnutím do konkrétních vazeb a vztahů uprchlíků je analyzován způsob, jakým se propojovali s Josephem Thonem v Ženevě, aby získali informace a podporu pro své rodiny a přátele v Polsku.

Příspěvek rovněž vyzývá polsky hovořící vědce k dalšímu výzkumu dopisů v archivu Abrahama Silberscheina v Yad Vashem, a přispěli tak ke komplexnějšímu obrazu Thonových aktivit v Ženevě a existujících sítí.

 

Více informací o projektu EHRI naleznete na: https://blog.ehri-project.eu/2021/12/14/polish-jewish-industrialists-correspondence/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.