Nový příspěvek EHRI Document Blogu: My Experience of Studying the Holocaust

ukraine_1997.jpg?itok=7bkbqJoX Příspěvek Alexandra Kruglova My Experience of Studying the Holocaust se zabývá průkopnickými pokusy a dalším vývojem výzkumu holokaustu na Ukrajině. Podává stručný přehled o historiografii, dostupnosti archivních pramenů a publikačním procesu. Příspěvek odkrývá výzvy východoevropského vědce při výzkumu holokaustu a rozsáhlý obrat v této oblasti na Ukrajině po roce 1991.

 

Příspěvek naleznete zde: https://blog.ehri-project.eu/2022/10/06/studying-the-holocaust/

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.