Nový příspěvek EHRI Document Blogu: Exploratory Topic Modelling in Python

exploratory_topic_modelling_in_python.jpg?itok=eEF2NP-t Příspěvek „Exploratory Topic Modelling in Python“ zkoumá techniku text miningu zvanou tematické modelování v kontextu archivní sbírky týkající se holocaustu. Příspěvek je doplněn o tzv. Jupyter Notebook, který mohou čtenáři použít k reprodukci výsledků tohoto experimentu nebo k aplikaci stejné techniky na jiné sbírky.

 

Více informací o projektu EHRI naleznete na:  https://blog.ehri-project.eu/2022/07/19/exploratory-topic-modelling-in-python/

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je partnerem projektu EHRI.