MemoGIS Praha. Webová aplikace nově přibližuje vylučování Židů ze společnosti v okupované Praze

memogis.jpg?itok=Afp_OlM9 

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na kterých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení?

Na tyto a další otázky lze najít odpovědi v nové webové aplikaci MemoGIS Praha, která byla veřejnosti představena 27. ledna 2022 u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu. MemoGIS je možné používat z mobilních zařízení přímo na místě nebo odkudkoli z počítače.

 

MemoGIS (memory – paměť; GIS – geografický informační systém) poskytuje pohled na mikrohistorii vylučování Židů ze společnosti, omezení prostoru a interakci s dalšími obyvateli okupovaného města. Velké soubory dat, shromážděné pro výzkum, připomínku a vzdělávání, lze tak číst skrze prostor. Na mapu Prahy aplikace promítá data o více než třiceti tisících obětech holokaustu, místech pronásledování a případech porušování protižidovských nařízení.

Obyvatelům Prahy nabízí aplikace nový pohled na důvěrně známý sdílený prostor města. Školám umožňuje za pomoci moderní technologie klást nové otázky o holokaustu a rasové segregaci. Turistům poskytne novou zkušenost při objevování metropole s multietnickou historií.

 

Aplikaci MemoGIS vytvořil Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky (projekt č. TL01000366, Integrace a segregace v prostoru města: dějiny holokaustu v Praze prostřednictvím mobilní webové aplikace) a bude dlouhodobě rozvíjen v rámci českého uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu.

 

Kontakt:

Mgr. Michal Frankl, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
e-mail: frankl@mua.cas.cz