Knize Rudolfa Kučery udělena cena Czechoslovak Studies Association

kucerarationed.jpg?itok=3XoEy2ae The Czechoslovak Studies Association udělila svou knižní cenu "Best Book in the Field of Czechoslovak Historical Studies" kolegovi Rudolfu Kučerovi. Asociance označila jeho práci Rationed Life: Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918,  která je anglickým překladem původního českého vydání Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 (Praha: NLN 2013), za nejlepší knihu k dějinám Československa vydanou v letech 2015-2016. V minulosti obdrželi tuto cenu například James Krapfl, Mark Cornwall, Tara Zahra nebo Pieter Judson.

“This is a fresh and original work that employs a rich range of archival and secondary sources. Its innovative approach to the somewhat out-of-fashion topic of working-class politics, coupled with its meticulous research, made Rationed Life a clear the winner of this year's Czechoslovak Studies Association Book Prize.”

http://www.public.iastate.edu/~zarecor/CSA/bookprize.htm