Fond Zdeněk Nejedlý

Fond Zdeněk Nejedlý (číslo NAD 373) je nejrozsáhlejším osobním fondem Archivu AV ČR (k 9. 10. 2013 má rozsah 163,02 bm). Největší část fondu byla převzata v roce 1990 z Kabinetu Zdeňka Nejedlého (KZN), který fungoval jako jedno z oddělení tehdejšího Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, a k ní byly připojeny dokumenty k Nejedlému uložené v Archivu AV v letech 1959 a 1987. Součástí fondu je Nejedlého osobní archiv, archivy jeho rodinných příslušníků a sbírky (tisky, hudebniny aj.). V roce 2014 bylo zahájeno nové zpracování tohoto fondu.


Z důvodu revize a pořádání bude s platností od 1. 7. 2015 osobní fond Zdeněk Nejedlý až do odvolání uzavřen. Přístupné zůstanou pouze tyto části fondu: Tisky a Cestovní průvodce. Jiné badatelské požadavky (týká se rovněž fotografií z fondu) nebude možné vyřizovat.


Dne 25. října 2016 se v Národním archivu v Praze uskutečnil seminář Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů se zřetelem k fondu Zdeněk Nejedlý, jehož spolupořadatelem byl MÚA AV ČR. Během tohoto semináře byl mj. prezentován složitý fond Zdeněk Nejedlý, uložený v MÚA AV ČR:

Prezentace archivního fondu Z. Nejedlý (seminář 24. 10. 2016, pdf)


Komorní hudba z rukopisů uložených ve fondu Zdeňka Nejedlého v premiérových nahrávkách Sedláčkova kvarteta: zde.Informace o fondu a dílčí katalog fotografií: zde.

Dílčí archivní pomůcky k fondu Zdeněk Nejedlý:

Cestovní průvodce (č. 587)

Gramofonové desky (č. 603)

Tisky (č. 586)