Příloha č. 2 Knihovního řádu MÚA AV ČR: Provozní řád příruční knihovny v badatelně

 

1) Uživatelé, kteří jsou v knihovně MÚA registrováni, mají volný přístup do této veřejné části knihovny.

 

2) Uživatelé si odkládají svrchní oděv (kabáty, bundy apod.) a všechna příruční zavazadla, včetně tašek od notebooků, kabelek apod. do uzamykatelných kovových skříněk před vchodem.

 

3) Externí uživatelé knihovny se zapíší do knihy návštěv.

 

4) Všichni noví uživatelé knihovny se zaregistrují u vedoucího badatelny a vyplní formulář Registrace čtenáře knihovny MÚA AV ČR.

 

5) Fond uživatelům slouží k přísně prezenčnímu využití. Je zakázáno odnášet jakékoliv součásti knihovního fondu z badatelny.

 

6) Uživatelé jsou povinni užívat knihovní fond předepsaným způsobem a chránit ho před poškozením. Zejména se starším a poškozeným fondem je nutno zacházet ohleduplně.

 

7) Uživatelé mohou pořizovat výstupy z elektronických informačních zdrojů a kopie tištěných dokumentů z knihovních fondů pouze pro vlastní potřebu a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Pro pořízení kopií (knih a časopisů) výhradně pro osobní, vědeckou nebo studijní potřebu požádají službu v otvíracích dnech badatelny. Vyřízení požadavku na zhotovení kopií je odvislé od provozních možností služby v badatelně. U svazků s rozpadlou nebo naopak příliš pevnou nebo silnou vazbou nebude možné žádat o jejich kopírování.

 

8) Uživatelé mohou v prostorách příruční knihovny používat dva počítače u okna nebo vlastní notebooky (připojení pomocí WIFI, heslo u vedoucího badatelny).

 

9) Pro využívání knihovních fondů z  depozitářů (ZAKONZERVOVANÉ FONDY knihovny Archivu AV, zakonzervovaný fond Knihovny TGM a profesorská knihovna TGM - UK) platí pro interní i externí uživatele následující postup:

9.1. Svazky z depozitáře je nutno dopředu objednat (viz objednávkové formuláře na webových stránkách) a vyčkat na potvrzení, že objednávka je připravena.

9.2. Po objednání budou svazky uživatelům připraveny (viz Knihovní řád) z depozitáře do badatelny.

9.3. Pro dlouhodobější práci se svazky si budou uživatelé z řad pracovníků MÚA svazky přechodně uzavírat do prosklených skříněk v badatelně. Klíč jim vydají pracovníci knihovny v úředních hodinách knihovny.

9.4. Klíč si uživatelé z řad pracovníků MÚA ponechají u sebe a vrátí jej po skončení své výpůjčky zpět knihovníkům nebo vedoucímu badatelny.

9.5. Knihovníci svazky ze skříněk vyzvednou a uloží zpět do depozitáře.

9.6. Externí čtenáři knihy odevzdávají po skončení své návštěvy pracovníkům badatelny.

 

10) Pro OSTATNÍ FONDY Z DEPOZITÁŘŮ platí následující postup:

10.1. Svazky z depozitáře je nutno dopředu objednat (viz objednávkové formuláře na webových stránkách) a vyčkat na potvrzení, že objednávka je vyřízena.

10.2. Svazky pro pracovníky MÚA budou připraveny k vyzvednutí v kancelářích příslušných knihoven (viz kontakty níže) v otevírací době.

10.3. Svazky pro externí uživatele budou připraveny v badatelně v její otevírací době.Po skončení své návštěvy svazky odevzdávají pracovníkům badatelny.

 

11) Orientační přehled sbírek a výpůjček:

  • Dílčí knihovna: Knihovna T. G. M. - zakonzervovaný fond

Umístění / Sbírka (údaj v katalogu): Dep1

Výpůjční doba: prezenčně

Místo vypůjčení: badatelna +

  • Dílčí knihovna: Masarykův ústav AV – příruční knihovna

Umístění / Sbírka (údaj v katalogu): PRIZ1

Výpůjční doba: prezenčně

Místo vypůjčení: badatelna

  • Dílčí knihovna: Masarykův ústav AV - knihovna

Umístění / Sbírka (údaj v katalogu): PRIZ2, Dep1

Výpůjční doba: prezenčně (absenčně pro zaměstnance MÚA)

Místo vypůjčení: kancelář knihovníka

  • Dílčí knihovna: Archiv AV  - příruční knihovna

Umístění / Sbírka (údaj v katalogu): BAD

Výpůjční doba: prezenčně

Místo vypůjčení: badatelna

  • Dílčí knihovna: Archiv AV - zakonzervované/osobní fondy

Umístění / Sbírka (údaj v katalogu): Dep2

Výpůjční doba: prezenčně

Místo vypůjčení: badatelna +

  • Dílčí knihovna: Archiv AV - ostatní fondy

Umístění / Sbírka (údaj v katalogu): Dep2

Výpůjční doba: prezenčně (absenčně pro zaměstnance MÚA)

Místo vypůjčení: kancelář knihovníka

  • Dílčí knihovna: Profesorská knihovna TGM (UK) - zakonzervovaný fond

Umístění / Sbírka (údaj v katalogu): Dep2

Výpůjční doba: prezenčně

Místo vypůjčení: badatelna +

badatelna + (pro dlouhodobější využití mají zaměstnanci MÚA možnost přechodného uložení v prosklených skříňkách v badatelně)

 

12) Při odchodu z badatelny vracejí všichni uživatelé ostatní vypůjčenou literaturu (tj. vyjma knihovních fondů uvedených v §9 a §10.2.) důsledně zpět na její místo.

 

13) Telefonování je v prostoru badatelny zakázáno. Uživatelé jsou povinni vypnout vyzvánění mobilních telefonů.  Uživatelé nesmějí v prostoru příruční knihovny kouřit ani vnášet a konzumovat potraviny a nápoje.

 

14) Kontaktní spojení na knihovnu pro uživatele a ostatní veřejnost:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.         

Gabčíkova 2362/10

182 00 Praha 8

 

e-mail: knihovna@mua.cas.cz

tel.: 286 010 543 (knihovna Masarykova ústavu AV, Knihovna T. G. Masaryka, Profesorská knihovna TGM-UK)

tel.: 286 010 541 (knihovna Archivu AV)

 

Příloha č. 2 Knihovního řádu, Provozní řád příruční knihovny v badatelně MÚA, nabývá platnosti dne 22. července 2019

 

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. v. v. i.

 

V Praze dne 22. července 2019