Vernisáž výstavy: Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
12. 3. 2018

 

Výstavu připravil Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a pod záštitou Polského institutu v Praze. Kurátorem výstavy je archivář a historik Tomáš W. Pavlíček. Výstavu je možné shlédnout v 2. patře hlavní budovy FF UK kdykoli v pracovních dnech až do 13. dubna 2018.

 

Cílem výstavy je představit, jak Poláci v polovině 19. století vnímali Čechy jako zemi a Čechy jako formující se národ. Nutně tak srovnávali vlastní situaci po listopadovém povstání 1830 s činností české národní elity v době předbřeznové. Zásadní byl pohled publicisty Edmunda Chojeckého, který svýma očima, příznivě a kriticky zprostředkoval českou zkušenost polskému prostředí. Kontakty mezi Čechy a Poláky se osvědčily také během „jara národů“, zejména na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848. Obě národní hnutí hledala své místo v západní Evropě i uprostřed ostatních slovanských národů.
Klíčovými představiteli byli na obou stranách učenci. Jak a kde vědci navázali kontakty, jaká byla jejich vzájemná spolupráce, v jakých oblastech docházelo ke kulturní výměně? Šlo nejen o výměnu publikací, ale také o sdílení zkušeností, přenos forem organizace učených společností. V neposlední řadě se jednalo o ocenění a jmenování zahraničních kolegů členy vlastní učené společnosti.