Katalogy knihovny MÚA


Knihovna Archivu AV ČR


Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ)

Zahrnuje fond knihovny Masarykova ústavu AV ČR (budovaný od r. 1995) a historické fondy (Knihovnu TGM a Profesorskou knihovnu TGM)


Společný katalog knihovny Archivu AV ČR a knihovny Masarykova ústavu AV ČRKnihovna T. G. Masaryka

  • Katalog Knihovny T. G. Masaryka (postupná katalogizace historického knihovního fondu Ústavu T. G. Masaryka při zachování původního oborového členění knihovny)

Ke dni 1. 9. 2021 je zkatalogizováno celkem 141 235 svazků. Předhled dosud zkatalogizovaných svazků a systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.

Pokud si chcete prohlédnout zkatalogizované tituly vybraného oboru, zadejte zkratku oboru do katalogu (pole Signatura nebo Signatura 2) a systém vyhledá všechny odpovídající svazky, které jsou již k dispozici.

Návod ke specializovanému vyhledávání v katalogu Knihovny TGM


Profesorská knihovna T. G. Masaryka

(depozitum Ústřední knihovny Univerzity Karlovy)