Návod ke specializovanému vyhledávání v katalogu Knihovny T. G. Masaryka

 

Katalog Knihovny T. G. Masaryka (postupná katalogizace historického knihovního fondu Ústavu T. G. Masaryka při zachování původního oborového členění knihovny)

Předhled dosud zkatalogizovaných svazků a systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.

Pokud si chcete prohlédnout zkatalogizované tituly vybraného oboru, zadejte zkratku oboru do katalogu (pole Signatura nebo Signatura 2) a systém vyhledá všechny odpovídající svazky, které jsou již k dispozici.

 

Návod k vyhledávání v katalogu Knihovny TGM:

  • Klasicky (pokud hledáte konkrétní titul, autora atd.)
  • Tematické třídění: Vygenerujte si seznam svazků podle oborového třídění. V pokročilém vyhledávání vyberte v Poli pro vyhledávání filtr SIGNATURA 2 a v poli Zadejte slovo, slovní spojení vyplňte zkratku z původního oborového třídění. (K seznamu zkratek zpracovaných oborů vás navede předcházející link s přehledem zkatalogizovaných svazků obsahující systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.)
  • Speciální vyhledávání: Vygenerujte si seznam podle vybraného „Slovního spojení“. V pokročilém vyhledávání vyberte v Poli pro vyhledávání filtr POZNÁMKY a zadejte níže uvedená „Slovní spojení“. Tyto je možné kombinovat (hledat svazky, které jsou např. opatřeny jak podpisem Masaryka, tak poznámkami TGM):

Poznámky TGM

Stránkový rukopisný komentář od TGM (na přídeští)

Podpis Masaryk (nebo jiné hledané příjmení)

Označeno písmenem Ψ (řecké písmeno „psí“ znamená, že TGM knihu měl v ruce a četl ji)

Dedikace autora Masarykovi (nebo jiné hledané osobnosti, např. Benešovi)

Ex libris (vyhledávání lze omezit zadáním příjmení osobnosti)

Razítko (vlastnická razítka osobní, institucionální a heraldická)

Nalezené texty (Archiv ÚTGM)

Rukopis

Výtvarná díla (označení pro originály)

Atlasy, mapy, plány (celý svazek je obrazovým materiálem)

Kolekce-ST (sbírka starých tisků, do r. 1800)

Kolekce-XIX.století (historický fond, od r. 1801)

 

Vyhledávání pouze ve sbírce R. Hirsche (sbírka je součástí Knihovny TGM, obsahuje 60 000 svazků):

V katalogu Knihovny TGM zadejte pokročilé vyhledávání. V Poli pro vyhledávání vyberte filtr „Poznámku pro OPAC“a zadejte slovo Hirsch. Tak výčet titulů omezíte pouze na Hirschovu sbírku.

Pokud budete hledat v Hirschově sbírce jen určitý obor (jeho zkratu najdete v  Předhledu dosud zkatalogizovaných svazků a systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka), vyplňte vybranou zkratku oboru v dalším Poli pro vyhledávánído filtru „Signatura2“.

(Příklad: hledáte svazky z Hirschovy knihovny zabývající se etikou. Postup: Poznámka pro OPAC = Hirsch,  Signatura2 = E. Naleznete celkem 427 titulů.)