Mgr. Viktor Pavlíček

Portrét
  • +420 286 010 136
A 207

Curriculum Vitae

Vzdělání

  • od 2017: Ph.D., Soudobé evropské dějiny, FHS UK
  • 2016: Mgr., Evropské kulturní a duchovní dějiny, FHS UK
  • 2013: Bc., Historie, FF UK

Badatelské zaměření

  • církevní a náboženské dějiny, politické dějiny 19. a 20. století střední Evropy

Zahraniční pobyty a stáže

  • 03/18: měsíční výzkumná stáž na Universität Wien (Aktion Österreich – Tschechische Republik)