tomsova@mua.cas.cz

PhDr. Petra Tomsová

 • +420 286 010 580
A 211

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2016 – dosud: Ph.D., FF UK, Praha – historie - obecné dějiny
 • 2012 – 2017: Bc., FF UK, Praha – archivnictví a pomocné vědy historické
 • 2016: PhDr., FF UK, Praha – historie
 • 2012 – 2015: Mgr., FF UK, Praha – historie
 • 2009 – 2012: Bc., FF UK, Praha – historie

Badatelské zaměření

 • šlechtické elity v „dlouhém“ 19. století
 • dějiny každodennosti
 • vědci na cestách
 • historická fotografie a její interpretace

Výzkumné projekty:

 • Spoluřešitel projektu Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, GA ČR, 2017–2019.
 • Spoluřešitel projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR, FAMU, Katedra fotografie, 2014–2018.

Publikační činnost

zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR

Tomsová, Petra. Theresia von Sternberg. The Life of Noblewoman in the 19th Century. West Bohemian Historical Review. 2013, roč. 3, č. 1, s. 52–93. ISSN 1804-5480.