talaber

Andrea Talabér, Ph.D.

  • +420 286 010 558
B 108

Curriculum Vitae

Vzdělání

  • 2011–2016: PhD, European University Institute, Florencie, Itálie
  • 2008–2010: MRes, School of Slavonic and East European Studies, University College London, Londýn, Spojené království

Badatelské zaměření

Komparativní sociální a kulturní dějiny střední Evropy 19. a 20. století, komemorace a národní svátky, moderní české dějiny, moderní dějiny Maďarska, kavárny a kulturní prostor ve střední Evropě 19. a 20. století, druhá světová válka

Pedagogická činnost od roku 2010

  • 09/2016 – 12/2016 Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010

  • od 2015: junior associate editor časopisu European Review of History / Revue européenne d’histoire

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

  • 4/2014 – 6/2014: Doctoral Support Programme, Central European University
  • 9/2013 – 01/2013: Erasmus PhD Exchange, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty, Univerzita Karlova

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Studie v ostatních recenzovaných časopisech

  • Commemorative conundrums: the creation of national day calendars in interwar Czechoslovakia and Hungary. Bohemia, roč. 56, 2016, č. 2, s. 406-436.
  • Medieval Saints and Martyrs as Communist Villains and Heroes: National Days in Czechoslovakia and Hungary during Communism. History of Communism in Europe, roč. 5, 2014, s. 168-192.