sustrova@mua.cas.cz

PhDr. Radka Šustrová

Obrázek uživatele sustrova@mua.cas.cz
 • +420 286 010 584
B 308

Curriculum Vitae

Vzdělání:

Od 2011: Postgraduální studium, FF UK, Praha
2012: PhDr., FF UK, Praha
2005-2011: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Sociální politika s důrazem na období druhé světové války, děti a mládež ve Třetí říši, společnost a německá menšina v Protektorátu Čechy a Morava, rodinná politika v Československu ve 30. - 60. letech

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spoluřešitelka: Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945, GAČR, 2014–2016.

Pedagogická činnost od roku 2010:

Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK, Praha
Katedra historie, Pedagogická fakulta, TU Liberec

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2016-dosud členka badatelské sítě EUI European Trajectories in the Quest for Welfare and Democracy (https://welfare-democracy.eui.eu/)

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

8/2014 – 9/2014 stipendistka, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, München, SRN
2/2014 stipendistka, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Geschichtswissenschaften V, Abteilung für Osteuropäische Geschichte, Düsseldorf, SRN
10/2012 – 7/2013 stipendistka, Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus, Česko-německý fond budoucnosti, Berlín, SRN
8/2010 stipendistka, Česko-německá komise historiků a Česko-německý fond budoucnosti, Berlín, SRN

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Rodina v zájmu státu: Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2016. ISBN: 978-80-7422-378-5
 • Šustrová, Radka. Pod ochranou protektorátu: Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7308-424-0.

Redakce kolektivních monografií

 • Šustrová, Radka ; Hédlová, Luba (eds.). Česká paměť: Obraz národa a místa paměti. Praha : Academia – Památník Lidice, 2014. ISBN: 978-80-200-2411-4

Studie v impaktovaných časopisech

 • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Towards a Population Revolution? The Threat of Extinction and Family Policy in Czechoslovakia 1930s–1950s. Journal of Family History. Vol. 43, Issue 2, 2018, pp. 177–193.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Šustrová, Radka. Von der Gesudheitspflege zur politischen Kontrolle der Gesendheit: Das öffentlichen Gesundheitswesen und die Pflege der Kinder und Jugend im Protektorat Böhmen und Mähren. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, roč. 57, č. 2, 2017, s. 367–393.
 • Šustrová, Radka. “It Will Not Work without a Social Policy!” Research on Social Policy Practice on the Territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Czech Journal of Contemporary History. Vol. II, 2014, s. 31–56.
 • Šustrová, Radka. “Bez sociální politiky to nejde!” K výzkumu sociálněpolitické praxe na území Protektorátu Čechy a Morava. Soudobé dějiny. 2013, roč. 20, č. 1–2, s. 40–64.
 • Šustrová, Radka. Dětský válečný prožitek: Říšské děti v programu KLV na území Protektorátu Čechy a Morava. Historie – Otázky – Problémy. 2010, č. 1, s. 137–150.

Studie v kolektivních monografiích

 • Šustrová, Radka: Schutz und Erziehung im volkspolitischen Kontext: Die Lager der Kinderlandverschickung im Protektorat Böhmen und Mähren. In Jugend in der Tschechoslowakei: Konzepte und Lebenswelten (1918–1989)Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 7. bis 10. November 2013, Hrsg. von Christiane Brenner, Karl Braun, Tomáš Kasper. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht – Collegium Carolinum 2016, s. 209–234.
 • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Privathaushalte im Spannungsfeld der Staatspolitik: Sozial- und Familienpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren. In Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Folge 7, 2013–2014, s. 305–320.
 • Šustrová, Radka ; Vajskebr, Jan. Niemeckie środki bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i Moraw przed i podczas ataku na Polskę. In Kampania Polska ´39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia. Jerzy Kirszak, Daniel Koreś (ed.). Wroclaw: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania. Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2011, s. 275–285.