PhDr. Martina Šumová

Portrét
 • +420 286 010 570
B 213

Curriculum Vitae

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Spolupracovnice: Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech, GA ČR, 2019-2021
 • Spolupracovnice: Iluminované rukopisy v českých archivech, GA ČR, 2015-2017
 • Spolupracovnice: Korpus kodikologických pramenů, GA ČR, 2010-2014

 

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Brodský, Pavel; Šumová, Martina. Iluminované rukopisy v archivech na území Čech. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. (Studie o rukopisech. Monographia : 21). ISBN 978-80-87782-79-8.
 • Dziurzyńska, E., Šumová, Martina. Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017. ISBN 978-83-7676-103-9.
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Šumová, Martina; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Brodský, Pavel, Šumová, Martina. À propos de la contribution des enlumineurs dans la Bible de Petr Zmrzlík de Svojšín. Scriptorium. 2018, roč. 72, č. 1, s. 31-50. ISSN 0036-9772.
 • Brodský, Pavel, Šumová, Martina. K podílu iluminátorů v Bibli Petra Zmrzlíka ze Svojšína. Umění. 2017, roč. 65, č. 2,  s. 150-160. ISSN 0049-5123.
 • Brodský, Pavel; Šumová, Martina; Lemberková, Kateřina. Kancionál táborský a malíři Ludvík a Kateřina Oberdorferovi. Umění. 2016, roč. 64, č. 6, s. 523- 529. ISSN 0049-5123.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Šumová, Martina. František Čáda (1895–1975). Významný právní historik, profesor a kodikolog. Studie o rukopisech. 2015, roč. 45, č. 1, s. 234-261. ISSN 0585-5691.
 • Dziurzyńska, E., Šumová, Martina. „Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem” – wydawnictwo źródłowe, opracowane w ramach współpracy Polskiej Akademii Umiejętności z Akademią Nauk Republiki Czeskiej. Prace Komisji Historii Nauki. 2014, roč. 13, č. 1, s. 9-30. ISSN 1731-6715.
 • Šumová, Martina. Česká akademie věd a umění, její kancelář a oběh písemností (1890-1952). Práce z dějin Akademie věd. 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-24. ISSN 1803-9448.