Adam Václav Šedivý

Portrét
  • bud. B: +420 286 010 543
  • bud. A: +420 286 010 117
B -113, A 204

Curriculum Vitae

Vzdělání 

  • od 2022: Bc., Archivnictví a pomocné vědy historické, FF UK