moskovic

PhDr. Boris Mosković

 • +420 286 010 113
A 209

Curriculum Vitae

Vzdělání

od 2015: Ph.D. (historie/obecné dějiny), FF UK v Praze

2016: PhDr. (historie), FF UK v Praze       

2014–2015: Mgr. (historie-obecné dějiny a jihovýchodoevropská studia: literárně-historický modul, specializace: chorvatština), FF UK v Praze

2010–2014: Bc. (historie-evropská studia a jihovýchodoevropská studia), FF UK v Praze

2006–2010: Gymnázium Ostrov

Badatelské zaměření

 • dějiny Jugoslávie po roce 1945,
 • československo-jihoslovanské vztahy ve 20. století,
 • nacionalismus a mezietnické vztahy v jihovýchodní Evropě.

Výzkumné projekty

 • Hlavní řešitel: Titoismus – patriotismus – nacionalismus. Proměny názorově-ideových preferencí uvnitř srbské společnosti v přístupu k národnostní otázce v období první poloviny osmdesátých let, GA UK, 2017–2019.

 • Spolupracovník: Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa, GA ČR, 2016–2018.

 • Řešitel projektu Chorvatsko na rozcestí. Vnitropolitický vývoj Chorvatska od počátku roku 1989 do prvních pluralitních voleb v roce 1990, vnitřní grant FF UK v Praze, 2014.

Pedagogická činnost

 • Ústav světových dějin, FF UK

Členství v orgánech univerzit a AV

 • od 2017 – člen Skupiny pro výzkum studené války, Institut pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy

 

Publikační činnost

zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR

Odborné knihy

 • MOSKOVIĆ, B.: Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.

Studie v recenzovaných časopisech

 • MOSKOVIĆ, Boris: Ve víru jugoslávské krize. Chorvatsko na počátku roku 1989. In: Dvacáté století, 2015, č. 1, s. 77-92.
 • MOSKOVIĆ, Boris: Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám. In: Porta Balkanica, 2015, č. 2, s. 35-50.
 • MOSKOVIĆ, Boris: Srbská otázka v Chorvatsku v letech 1989-1990. In: Slovanský přehled, 2016, č. 2, s. 277–309.

Kapitoly v odborných knihách

 • MOSKOVIĆ, Boris: Jovan Rašković (1929–1992). Nevyslyšený „ćaća“ chorvatských Srbů. In: BÁRTA, M. – KOVÁŘ, M. (eds.): Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia 2017, s. 805–830.
 • MOSKOVIĆ, Boris: Marné naděje a nenaplněná očekávání. Bělehradská návštěva amerického státního tajemníka Jamese Bakera v červnu 1991 pohledem jugoslávského tisku. In: TUMIS, Stanislav, KOURA, Jan, SOUKUP, Jaromír (eds.): Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha 2015, s. 324-337.

Studie ve sbornících

 • MOSKOVIĆ, Boris: Jugoslávie před hrozbou nacionalismu a výzvou pluralismu. In: VII. ročník Studentské konference o Balkáně: sborník vystoupení na studentské konferenci uspořádané Radou pro mezinárodní vztahy. Praha 2013, s. 48-66.