josefovicova@mua.cas.cz

PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.

  • +420 286 010 115 
A 212

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2005-2011: Ph.D., PedF UK Praha
1986: PhDr., FF UK Praha
1980-1984: FF UK Praha

Badatelské zaměření:

Dějiny věd, vědeckých institucí i osobností českých a (sudeto)německých; dějiny architektury 20.století; archivní teorie a praxe osobních fondů.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovník: Vědecký exil, GA AV ČR, 2008–2011,
Spolupracovník: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách, GA ČR, 2009–2011.

Pedagogická činnost od roku 2010:

Elektrotechnická fakulta ČVUT, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, obecné a československé dějiny 20. století

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2012-dosud: členka redakční rady časopisu AUC
2009-dosud: členka redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd
2008-dosud: členka redakční rady časopisu Dějiny věd a techniky

 

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Spoluautorství vědeckých monografií

  • Josefovičová, Milena. Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 180 s. (Práce z Archivu Akademie věd : B 23). ISBN 978-80-86495-88-0.

Studie v recenzovaných časopisech

  • Josefovičová, Milena. "Je jen jedna věda...". Břetislav Friedrich. II. část. Dějiny věd a techniky. 2011, roč. 44, č. 1, s. 33-50. ISSN 0300-4414.
  • Josefovičová, Milena. Z Československé akademie věd do exilu. Břetislav Friedrich. Dějiny věd a techniky. 2010, roč. 43, č. 4, s. 263-286. ISSN 0300-4414.

Studie v kolektivních monografiích

  • Josefovičová, Milena. Přeložení či ponechání? Pokusy o přeložení Německé vysoké školy technické z Prahy. In Kaiserová, K.; Kunštát, M. (ed.). Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem : Albis international, 2011. s. 121-136. ISBN 978-80-86971-37-7.
  • Josefovičová, Milena. Sudetoněmecký ústav pro výzkum země a lidu / Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung. In Kaiserová, K.; Kunštát, M. (ed.). Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem : Albis international, 2011. s. 327-340. ISBN 978-80-86971-37-7.
  • Josefovičová, Milena. Architekti, architektura a architektonická teorie v letech 1939-1945. In Magincová, D. (ed.). O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. s. 125-156. ISBN 978-80-87378-79-3.