hrebikova

Mgr. et Bc. Anežka Hrebiková

 • +420 286 010 116
A 205

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2016 - dosud - Ph. D., FF UK, Praha - Pomocné vědy historické
 • 2013 - dosud - Mgr., FF UK, Praha - Historie - obecné dějiny
 • 2013 - 2016 - Mgr, FF UK, Praha - Archivnictví a pomocné vědy historické
 • 2010 - 2013 - Bc., FF UK, Praha - Archivnictví a pomocné vědy historické
 • 2009 - 2013 - Bc., FF UK, Praha - Historie
 • 2005 - 2009 - Gymnázium Kladno

Badatelské zaměření

 • sociální a kulturní dějiny Ruského impéria v 18. - 19. století
 • habsbursko-ruské diplomatické vztahy v 17. - 20. století
 • Češi v Ruském impériu a SSSR v 17. - 20. století

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • říjen 2016 - Moskva, Petrohrad - badatelský pobyt
 • září 2014 - únor 2015 - Moskevská státní pedagogická univerzita, Moskva, Ruská federace - studijní pobyt

 

Publikační činnost

Kapitoly v monografiích

 • Anežka Hrebiková, Opoziční inteligence za vlády Kateřiny II. a Alexandra I. jako předchůdce ruských anarchistů. Příklad Alexandra Nikolajeviče Radiščeva a Nikolaje Ivanoviče Turgeněva, in: Pokušení anarchie: pojmy – historické příklady – východní inspirace (kolektivní monografie z vědecké konference Výzkumného centra pro dějiny východní Evropy Historického ústavu AV ČR, 11. listopadu 2016, Brno), v tisku.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Anežka Hrebiková, František Stellner, K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled/Slavonic Review: Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe / Praha; Historický ústav AV ČR 2015, Roč. 101, č. 1 (2015). ISSN: 0037-6922, s. 95-123.
 • Anežka Hrebiková, Josef Holeček a Rusko / Josef Holeček and Russian Empire, in: Časopis Národního muzea. Řada historická 184 (1-2). ISSN: 1214-0627, s. 19-30.

Studie ve sbornících

 • Anežka Hrebiková, Z pramenů ke vztahu českých spisovatelů k Rusku v druhé polovině 19. století: Příklad Julia Zeyera a Josefa Holečka, in: Historie 2013. Sborník prací z 19. celostátní studentské vědecké konference konané 3.-4. dubna 2014 v Pardubicích, Pardubice 2014. ISBN: 978-80-7395-788-9, s. 41-66.