hrdinova

PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D.

  • +420 286 010 571
B 212

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2001-2009: Ph.D, FF UK, Praha
1992-1997: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Badatelské zaměření:

pomocné vědy historické – kodikologie, heraldika; dějiny šlechty raného novověku

Výzkumné projekty od r. 2010:

Člen týmu:  Knihověda.czPortál k dějinám české knižní literatury do roku 1800, MK NAKI II, 2016-2020 

Spolupracovnice: Korpus kodikologických pramenů, GA ČR, 2010–2014.

Pedagogická činnost od roku 2010:

2010-2012: Filozofická fakulta UK v Praze, Archivnictví a Pomocné vědy historické

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2011-2012: tajemnice Rady MÚA AV ČR, v. v. i.

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

  • Hrdinová, Martina. Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století. Praha : Academia, 2013. 694 s. ISBN 978-80-200-2196-0.

Spoluautorství vědeckých monografií

  • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Šumová, Martina ; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Studie v recenzovaných časopisech

  • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, č. 0, s. 207-248. ISSN 0585-5691.

Studie v kolektivních monografiích

  • Brodský, Pavel ; Jeránková, Martina. Die Aktivitäten der Abteilung für Katalogisierung und Studium der Handschriften des Masaryk-Instituts und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. In Breith, A.; Glaßner, Ch.; Klein, K.; Schubert, M.; Wolf, J. (ed.). Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters. Stuttgart : Hirzel, 2011, s. 224-233. ISBN 978-3-7776-2159-3. [Kulturelles Handschriftenerbe Ostmitteleuropa, Praha, 03.03.2010-06.03.2010, CZ].