holecek

Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D.

 • +420 286 010 542
B -114

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • 2010–2015: Ph.D., FF UK, Praha
 • 2008–2010: Mgr., FF JČU, České Budějovice
 • 2005–2008: Bc., FF UP, Pardubice

Badatelské zaměření

dějiny moderní české literatury; literatura a venkov; literární historie; ediční práce; (retro)katalogizace knižního fondu

Výzkumné projekty od roku 2010

 • Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka. Bibliografie TGM, Strategie AV 21, od r. 2016 (spolupracovník)
 • Budování databáze českých/československých poslanců 1918–1948, Strategie AV 21, od r. 2015 (spolupracovník)
 • Katalogizace fondů knihovny Archivu AV ČR

 

Publikační činnost od roku 2010

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Redakce kolektivních monografií

 • Rychlík, Jan; Holeček, Lukáš; Pehr, Michal (eds.). Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století. Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., 2015. 355 s. ISBN 978-80-87782-50-7.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Holeček, Lukáš: Tradice, diskontinuita a etická dimenze literární historie. Česká literatura. 2016, roč. 64, č. 3, s. 392–407. ISSN 0009-0468.
 • Holeček, Lukáš: Recepce francouzského regionalismu v české literatuře. Slovo a smysl (Word and Sense). 2014, roč. 11, č. 21, s. 164–177. ISSN 1214-7915.

Studie v kolektivních monografiích

 • Holeček, Lukáš. Inscenace každodennosti jako prostředek subverze v románech Bernarda Horsta (Příspěvek k reprezentacím každodennosti na přelomu let 1929–1930). In Klimeš, I.; Wiendl, J. (eds.). Kultura a totalita. Každodennost. Praha : Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze, 2016. s. 182–205. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Holeček, Lukáš. Aktivisté – mezi tradicí a (r)evolucí. In Klimeš, I.; Wiendl, J. (eds.). Kultura a totalita. Revoluce. Praha : Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze, 2015. s. 263–277. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Holeček, Lukáš. Reflexe španělské občanské války v české literatuře 30. let. In Klimeš, I.; Wiendl, J. (eds.). Kultura a totalita. Válka. Praha : Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze, 2014. s. 313–335. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Holeček, Lukáš. Kniha na venkově v předvečer Mnichova. In Hrabal, J. (ed.). Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 276–291. ISBN 978-80-244-4389-8.
 • Holeček, Lukáš. Jan V. Sedlák a jeho kulturní koncepce. In Klimeš, I.; Wiendl, J. (eds.). Kultura a totalita. Národ. Praha: Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze, 2013. s. 363–381. ISBN 978-80-7308-488-2.