hajdinova

Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.

 • +420 286 010 586
B 307

Curriculum Vitae

Vzdělání:

červen 2013: Ph.D., FF UK
2006–2013: doktorské studium obor Historie, ÚSD FF UK
2000–2005: Mgr., obor Historie – Université de Toulouse Le Mirail, France,
                    Bc., obor Historie + Dějiny umění – Université de Toulouse Le Mirail,
1999–2000: 1. ročník Historie, FJ, PF Jihočeská Univerzita,  České Budějovice

Badatelské zaměření:

česko-francouzské kulturní a diplomatické vztahy v meziválečném období
sociální a kulturní dějiny novověké Evropy (16. – 19. století);
komemorativní kultura a státní svátky první Československé republiky;

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • 2016-2018 Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928–1934, (GA ČR, č. 16-15083S), spoluřešitelka
 • 2014–2017 Konstruování národní identity: Československé státní svátky v období první Československé republiky, grant Masarykova Ústavu a ÚČD Filosofické fakulty UK, (GA ČR, č. 14-12289S), spolupracovník
 • 2010–2014 Edvard Beneš, Němci a Německo, grant Masarykova Ústavu (GA ČR č. P410/10/1273), spolupracovník
 • 2008–2013 příprava evropského magisterského programu TEMA Master-territoires    européens : civilisation, nation, région et ville, FF UK, EHESS Paris, ELTE Budapešť, Univerzita Catania, spolupracovník

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • 2014 ÚSD, FF UK – specializační přednáška Sociální a myšlenkový svět  předmoderního člověka
 • 2008–2013 ÚSD, FF UK – specializační přednáška Society and Culture of East-Central and South-Eastern Europe (společně s O. Vojtěchovským, Ph.D.)
 • 2009–2011 ÚSD, FF UK – podíl na specializační přednášce Kulturní identity v novověké Evropě  

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

 • 1/2015 – 6/2015  postoktorské stipendium – Leibniz Institut for Europaïsche Geschichte, Mainz, Německo
 • 5/2012 – 7/2012  badatelský pobyt – Laboratoire CRISES (Bourse de mobilité du gouvernement français), Montpellier, Francie
 • 4/2011 – 6/2011  studijní pobyt – Universität Leipzig, Německo

 

Publikační činnost od roku 2010:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Odborné knihy

HAJDINOVÁ, Eva, Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit, Praha Scriptorium, MÚA AV ČR, 2016.

Spoluautorství vědeckých monografií

KLUSÁKOVÁ, Luďa – MOLL, Martin – IRA, Jaroslav – LARGUÈCHE, Aladin – KALIVODOVÁ, Eva – SARGENT, Andrew (eds.). Crossing Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2011.

Edice

HÁJKOVÁ, Dagmar – KALIVODOVÁ, Eva (eds.),  Deníky Edvarda a Hany Benešových v období první světové války (1915-1918), Lidové Noviny, edice Ego, Praha 2013.

Studie v kolektivních monografiích

KLUSÁKOVÁ, Luďa – MOLL, Martin – IRA, Jaroslav – LARGUÈCHE, Aladin – KALIVODOVÁ, Eva – SARGENT, Andrew (eds.). Crossing Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2011.