Mgr. Jana Fantysová Matějková, Ph.D.

Portrét

Curriculum Vitae

Výzkumné projekty od r. 2010:

  • Řešitelka projektu Jan Lucemburský a Bona Lucemburská jako mecenáši Guillauma de Machaut. Intence a recepce Machautova díla v historickém kontextu, GA ČR, 2019-2021

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

  • Jaluška, Matouš; Fantysová Matějková Jana; Soukup, Daniel; Pokorný, Martin. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., 2019. ISBN 978-80-88069-88-1.

Kapitoly v odborných knihách

  • Fantysová Matějková, Jana. Guillaume de Machaut na knížecím dvoře: funkce autora. In: Jindra, P., Vondráček, R., eds. Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“. Sborník 6. sjezdu historiků umění. Praha: Artefactum, 2020,s. 41-53. ISBN 978-80-88283-35-5.