fabini.pavel@seznam.cz

Mgr. Pavel Fabini

 • +420 286 010 562
B 107

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK v Praze, probíhající interní doktorské studium (Ph.D.)
 • Filozofická fakulta UK v Praze, historie a politologie (Mgr.), 2005-2012.

Badatelské zaměření

České moderní dějiny: dějiny politických stran, parlamentarismu a volební kultury v 19. a 20. století

Výzkumné projekty

 • GA ČR, č. 15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století, spolupracovník (2015–2016), spoluřešitel (2017).
 • GA ČR, č. 18-02843S, Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939, spoluřešitel (2018–2019)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Odborné knihy 

 • Fabini, Pavel  Klečacký, MartinZouzal, Tomáš. Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016. 143 s. ISBN 978-80-7434-286-8.
 • Fabini, Pavel Klečacký, Martin Zouzal, Tomáš. Zemědělská rada pro Království české 1873–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015. 135 s. ISBN 978-80-7434-196-0.

Kapitoly v odborných knihách

 • Fabini, Pavel. Svět politiky a poslanecký mandát Josefa Kalouska. In Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016, s. 85–102., ISBN:978-80-7394-601-2

Redakce kolektivních monografií

 • Fabini, Pavel (ed.) Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 265 s., ISBN:978-80-7394-601-2

Studie v recenzovaných časopisech

 • Fabini, Pavel. K proměnám volební kampaně Národní strany na sklonku 19. století. Paginae historiae. 2013, Roč. 21, č. 1, s. 5–27. ISSN 1211-9768.
 • Fabini, Pavel. Kolínská organizace Národní strany ve víru parlamentních voleb 1861-1891. Středočeský sborník historický. 2015, Sv. 40, s. 3–20. ISSN 0585-4172.