Mgr. Pavel Fabini

Obrázek uživatele fabini.pavel@seznam.cz
 • +420 286 010 562
 • +420 604 150 291
B 107

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • Filozofická fakulta UK v Praze, probíhající doktorské studium (Ph.D.)
 • Filozofická fakulta UK v Praze, historie a politologie (Mgr.), 2012

Badatelské zaměření

České moderní dějiny: dějiny politických stran, parlamentarismu a volební kultury v 19. a 20. století

Výzkumné projekty

 • NAKI II., DG18P02OVV025, Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu, koordinátor (od 2018)
 • GA ČR, č. 18-02843S, Nejisté mandáty. Volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848–1939, spoluřešitel (2018–2020)
 • GA ČR, č. 15-03346S, Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století, spolupracovník (2015–2016), spoluřešitel (2017)

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 1/2016 – 2/2016 stipendista, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Geschichtswissenschaften V, Abteilung für Osteuropäische Geschichte, Düsseldorf, SRN

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy 

 • Fabini, Pavel – Velek, Luboš (eds.). Deníky Josefa Kalouska I. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, 472 s. ISBN 978-80-7422-700-4.
 • Klečacký, Martin Fabini, Pavel Velek, Luboš (eds.). Deníky Josefa Kalouska II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 332 s. ISBN 978-80-7422-608-3.
 • Fabini, Pavel  Klečacký, MartinZouzal, Tomáš. Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016. 143 s. ISBN 978-80-7434-286-8.
 • Fabini, Pavel Klečacký, Martin Zouzal, Tomáš. Zemědělská rada pro Království české 1873–1918. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015. 135 s. ISBN 978-80-7434-196-0.

Redakce kolektivních monografií

 • Fabini, Pavel (ed.) Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 265 s., ISBN:978-80-7394-601-2

Studie v recenzovaných časopisech

 • Fabini, Pavel. Verifikace voleb v počátcích moderního parlamentarismu. Rakouské císařství 1848–1849. Český časopis historický. 2020, roč. 118, č. 2, 297–323. ISSN:0862–6111.
 • Fabini, Pavel. Volební aféra okresního hejtmana Nikodéma Eckerta. Příspěvek k politickým aktivitám c. k. státních úředníků v 70. letech 19. století. Paginae historiae. 2019, roč. 27, č. 1, s. 339–359. ISSN 1211-9768.
 • Fabini, Pavel. K volební praxi na Smíchovsku na přelomu 19. a 20. století. Studie a zprávy. 2019, roč. 7, č. 2, s. 9–21. ISSN:1805-3874.
 • Fabini, Pavel. Kolínská organizace Národní strany ve víru parlamentních voleb 1861-1891. Středočeský sborník historický. 2015, roč. 40, s. 3–20. ISSN 0585-4172.
 • Fabini, Pavel. K proměnám volební kampaně Národní strany na sklonku 19. století. Paginae historiae. 2013, roč. 21, č. 1, s. 5–27. ISSN 1211-976

Kapitoly v odborných knihách

 • Fabini, Pavel. Franz II. Ringhoffer starostou Smíchova 1861–1865. In Fenomén Ringhoffer, Praha: Národní technické muzeum, 2020, s. 50–58., ISBN:978-80-7037-303-3.
 • Fabini, Pavel. Střední vrstvy. In Republika Československá: 1918–1939, Praha: NLN a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018, s. 661–678., ISBN:978-80-7422-643-4
 • Fabini, Pavel. Svět politiky a poslanecký mandát Josefa Kalouska. In Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016, s. 85–102., ISBN:978-80-7394-601-2

Výstavy

 • Milan Rastislav Štefánik. Život legendy. (2019, spoluautor)
 • Republika Československá 1918–1939 (2018, spoluautor)
 • Inwald. Příběh zlíchovské sklárny (2018, spoluautor)
 • Zrcadlo doby (2018, autor)
 • Poslanci na Říšské radě na Vídni (2018, autor)
 • Ringhofferové (2017, autor)
 • Malostranský hřbitov. Příběh zapomenuté památky (2016, autor)