Bc. Eva Tůmová

Portrét
  • +420 286 010 595
A 108

Curriculum Vitae

Činnost v MÚA AV ČR: personální agenda, mzdové účetnictví.