broklova

doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc.

  • +420 286 010 566
B 205

Curriculum Vitae

emeritní vědecká pracovnice MÚA AV ČR

 

Vzdělání:

2002: DrSc., AV ČR
1995: Doc., FSV UK
1990: CSc., FF UK
1961: promovaný historik, FF UK

Badatelské zaměření:

Československé dějiny 20. stol.; Moderní dějiny; Komparace politických systémů; Politická kultura

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

Od 2005 – dosud: členka redakčního kruhu časopisu Soudobé dějiny
Od 1995 - dosud: členka Historického klubu
Od 1995 – dosud: členka společnosti Edvarda Beneše

 

Publikační činnost

zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR

zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR

Studie v kolektivních monografiích

  • Broklová, Eva. Právní cesta sudetských Němců 1933. Návrhy Fritze Sandra na reformu československé ústavy. In Malý, K.; Soukup, L. (ed.). Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a její místo ve střední Evropě. Praha : Karolinum, 2010. s. 515-556. ISBN 978-80-246-1718-3.
  • Broklová, Eva. Státníci v parlamentních demokraciích Československa, Německa a Rakouska po první světové válce. In Kostrbová, L.; Malínská, J. (ed.). 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. s. 77-91. ISBN 978-80-86495-57-6.