brodsky@mua.cas.cz

PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc.

 • +420 286 010 569
B 213

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2008-2009: DSc., AV ČR, Komise pro dějiny a teorii umění
1983-1989: CSc., Ústav teorie a dějin umění ČSAV
1981-1982: PhDr., Filosofická fakulta University Karlovy, Katedra dějin umění a estetiky
1974-1979: Filosofická fakulta University Karlovy, obor dějiny umění - dějepis

Badatelské zaměření:

Kodikologie, soupisy rukopisů, knižní malba

Výzkumné projekty od r. 2010:

Řešitel projektu Iluminované rukopisy v českých archivech, GA ČR, 2015-2017
Řešitel projektu Korpus kodikologických pramenů, GA ČR, 2010-2014

Pedagogická činnost od roku 2010:

Filosofická fakulta University Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví, obor Knihověda

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2009-dosud, člen Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR
2008-dosud, člen redakční rady Studií o rukopisech
2009-2013, člen Ediční rady AV ČR
2004-2014, člen Akademického sněmu AV ČR

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Brodský, Pavel. Krása českých iluminovaných rukopisů. Praha : Academia, 2012. 366 s. (Umění). ISBN 978-80-200-2175-5.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Šumová, Martina ; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Redakce kolektivních monografií

 • Brodský, Pavel (ed.) ; Vaculínová, Marta (ed.). Liber viaticus. Komentářový svazek k faksimilovanému vydání. (odevzdáno do nakladatelství).

Studie v recenzovaných časopisech

 • Brodský, Pavel. Misál krakovský v Arcidiecézním archivu ve Hnězdně. Studie o rukopisech. 2014, roč. 44, s. 395-400.
 • Brodský, Pavel. Ohlédnutí za Karlem Stejskalem. Studie o rukopisech. 2014, roč. 44, s. 461-464.
 • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, č. 0, s. 207-248. ISSN 0585-5691.
 • Brodský, Pavel. Rukopis Mater verborum jako problém paleografický, kodikologický i uměleckohistorický. Historia Slavorum Occidentis. 2013, roč. 2012, č. 1, s. 139-145. ISSN 2084-1213.

Studie v kolektivních monografiích

 • Brodský, Pavel. Le Maître de la Bible de Sadská - l’enlumineur typique de la seconde moitié du 14e siècle. Codices Manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde. 2011, roč. 32, suppl. 6, s. 7-13. ISSN 0379-3621.
 • Brodský, Pavel ; Jeránková, Martina. Die Aktivitäten der Abteilung für Katalogisierung und Studium der Handschriften des Masaryk-Instituts und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. In Breith, A.; Glaßner, Ch.; Klein, K.; Schubert, M.; Wolf, J. (ed.). Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters. Stuttgart : Hirzel, 2011, s. 224-233. ISBN 978-3-7776-2159-3. [Kulturelles Handschriftenerbe Ostmitteleuropa, Praha, 03.03.2010-06.03.2010, CZ].
 • Brodský, Pavel. Illuminierte böhmische Handschriften des 15. Jahrhunderts in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau. In Winzeler, M.; Kahl, U. (ed.). Für Krone, Salz und Kelch. Wege von Prag nach Zittau. Zittau : Zittauer Geschischts- und Museumverein, 2011. s. 86-99. ISBN 978-3-938583-69-2.
 • Brodský, Pavel. Několik poznámek k takzvanému Pařížskému zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila. In Benešovská, K.; Chlíbec, J. (ed.). V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 61-64. ISBN 978-80-7422-139-2.