Mgr. Barbara Bothová

Portrét
 • +420 286 010 117
A 204

Curriculum Vitae

Vzdělání

 • od 2016 – Ph.D., Univerzita Karlova – České dějiny
 • 2014-2016 - Mgr., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - historie             
 • 2011-2014 - Bc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – historie

Badatelské zaměření

 • Československé dějiny 20. století
 • Maďarsko-československé vztahy
 • Opozice a odpor proti komunistickému režimu
 • Kulturná opozice v komunistickém režimu

Výzkumné projekty

 • COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”) , 2016- 2018
 • (Po stopách TGM)

 

Publikační činnost

Archivní pomůcky

 • KOKEŠOVÁ, Helena, BOTHOVÁ, Barbara. Tomáš Garrigue Masaryk. Osobní. Dílčí katalog. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. Archivní pomůcky, 5055, 381 s.