Mgr. Jan Boháček

Portrét
  • +420 286 010 134
A 208

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2007: Mgr., FF UK.

Odborné zaměření:

dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952; regionální historie (město Turnov v raném novověku); odborné zpracování institucionálních archivních fondů; spisové a skartační prohlídky na pracovištích AV ČR

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

od 2012: člen Ediční rady MÚA AV ČR

od 2015: člen Dozorčí rady MÚA AV ČR

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Archiv AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Studie recenzovaných časopisech

  • Boháček, Jan. Práce s pamětníky v Archivu AV ČR - prezentace projektu. Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 2, s. 296-297. ISSN 1803-9448.
  • Schwippel, Jindřich ; Boháček, Jan. Pamětníci a spolutvůrci dějin ČSAV. Sbírka rozhovorů v Archivu Akademie věd ČR. Práce z dějin Akademie věd. 2011, roč. 3, č. 1, s. 53-86. ISSN 1803-9448.
  • Boháček, Jan. Spor Turnova s vrchností na počátku 18. století. Cesta poddanského města k nesvobodě. 2. část. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2010, roč. 23, -, s. 53-90. ISSN 1211-975X.