Kontakt

trest2016_2.jpg?itok=nlsAuWLeAdresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
SKČRH (Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví )

Gabčíkova 2362/10
Praha 8
182 00
Česká republika

 

Kontaktní osoba (tajemnice SKČRH)

PhDr. Monika Březinová
email: monika.brezinova@fsv.cuni.cz