Konference pořádané Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

foto3_czat.jpg?itok=95RjtC_T

 • Vídeň (2021) – Československo/Česká republika a Rakousko jako imigrační země: transnacionální migrace za prací od roku 1780 v historickém kontextu / Österreich und Tschechien als Immigrationsländer: Transnationale Arbeitsmigrationseit 1780 im historischen Vergleich
 • Olomouc (2018) – Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě 
 • Raabs an der Thaya (2016) – Z 20. století do nového tisíciletí. Rakousko a Československo / Česká republika 1986–2016 (pdf)
 • Freistadt (2015) – Náboženské kultury v Rakousku a Československu / České republice ve 20. století - církve, náboženství a moderna ve vzájemném prolínání a chápání/Religiöse Kulturen in Österreich und in der Tschechoslowakei / Tschechien im 20. Jahrhundert - Kirchen, Religionen und Moderne in gegenseitigen Verflechtungen und Wahrnehmungen (pdf)
 • Praha (2012) – Československo a Rakousko 1933/38 – 1948/49 / Die Tschechoslowakei und Österreich 1933/38 – 1948/49 (pdf)
 • Waidhofen an der Thaya (2010) - Husákova a Kreiskyho éra. Politika, kultura a společnost v Rakousku a československu v 70.  etech/ Die Husák- und Kreisky-Jahre. Politik, Kultur und Gesellschaft in Österreich und der Tschechoslowakei der 70er Jahre (pdf)

 

Společná zasedání Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

 • 2021 – Vídeň
 • 2020 – online videokonference
 • 2019 – Vídeň
 • 2018 – Olomouc
 • 2017 – Vídeň
 • 2016 – Třešť
 • 2015 – Freistadt
 • 2014 – Liblice
 • 2013
 • 2012 – Praha
 • 2011 – Praha
 • 2010 – Telč