Konference pořádané Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

foto3_czat.jpg?itok=95RjtC_T

  • Olomouc (2018) – Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě 
  • Raabs an der Thaya (2016) – Z 20. století do nového tisíciletí. Rakousko a Československo / Česká republika 1986–2016 (pdf)
  • Freistadt (Rakousko) 2015 – Náboženské kultury v Rakousku a Československu / České republice ve 20. století - církve, náboženství a moderna ve vzájemném prolínání a chápání/Religiöse Kulturen in Österreich und in der Tschechoslowakei / Tschechien im 20. Jahrhundert - Kirchen, Religionen und Moderne in gegenseitigen Verflechtungen und Wahrnehmungen (pdf)
  • Praha (ČR) 2012 – Československo a Rakousko 1933/38 – 1948/49 / Die Tschechoslowakei und Österreich 1933/38 – 1948/49 (pdf)
  • Waidhofen an der Thaya (Rakousko) 2010 - Husákova a Kreiskyho éra. Politika, kultura a společnost v Rakousku a československu v 70. letech/ Die Husák- und Kreisky-Jahre. Politik, Kultur und Gesellschaft in Österreich und der Tschechoslowakei der 70er Jahre (pdf)