Katalogy knihovny MÚA

Knihovna Archivu AV ČR


Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ)


„Souborný katalog“ knihovny Archivu AV ČR a knihovny Masarykova ústavu AV ČRKnihovna T. G. Masaryka

  • Katalog Knihovny T. G. Masaryka (vyhledávání v postupně katalogizovaném historickém knihovním fondu Ústavu T. G. Masaryka) na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Při katalogizaci fondu je zachováno původní oborové členění knihovny. Ke dni 13. 11. 2019 je zkatalogizováno celkem 86 761 svazků. Předhled dosud zkatalogizovaných svazků a systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.

Pokud si chcete prohlédnout zkatalogizované tituly vybraného oboru, zadejte zkratku oboru do katalogu (pole Signatura nebo Signatura 2) a systém vyhledá všechny odpovídající svazky, které jsou již k dispozici.