Katalogy knihovny MÚA

Knihovna Archivu AV ČR


Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ)


„Souborný katalog“ knihovny Archivu AV ČR a knihovny Masarykova ústavu AV ČRKnihovna T. G. Masaryka

  • Katalog Knihovny T. G. Masaryka (vyhledávání v postupně katalogizovaném historickém knihovním fondu Ústavu T. G. Masaryka) na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Při katalogizaci fondu je zachováno původní oborové členění knihovny. Ke dni 5. 11. 2020 je zkatalogizováno celkem 120 978 svazků. Předhled dosud zkatalogizovaných svazků a systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.

Pokud si chcete prohlédnout zkatalogizované tituly vybraného oboru, zadejte zkratku oboru do katalogu (pole Signatura nebo Signatura 2) a systém vyhledá všechny odpovídající svazky, které jsou již k dispozici.

Návod k vyhledávání v katalogu Knihovny TGM:

  • Klasicky (pokud hledáte konkrétní titul, autora atd.)
  • Tematické třídění: Vygenerujte si seznam svazků podle oborového třídění. V pokročilém vyhledávání vyberte v Poli pro vyhledávání filtr SIGNATURA a SIGNATURA 2 a v poli Zadejte slovo, slovní spojení vyplňte zkratku z původního oborového třídění. (K seznamu zkratek zpracovaných oborů vás navede předcházející link s přehledem zkatalogizovaných svazků obsahující systém oborového třídění Knihovny T. G. Masaryka.)
  • Speciální vyhledávání: Vygenerujte si seznam podle vybraného „Slovního spojení“. V pokročilém vyhledávání vyberte v Poli pro vyhledávání filtr POZNÁMKY a zadejte níže uvedená „Slovní spojení“. Tyto je možné kombinovat (hledat svazky, které jsou např. opatřeny jak podpisem Masaryka, tak poznámkami TGM):

Poznámky TGM

Stránkový rukopisný komentář od TGM (na přídeští)

Podpis Masaryk (nebo jiné hledané příjmení)

Označeno písmenem Ψ (řecké písmeno „psí“ znamená, že TGM knihu měl v ruce a četl ji)

Dedikace autora Masarykovi (nebo jiné hledané osobnosti, např. Benešovi)

Ex libris (vyhledávání lze omezit zadáním příjmení osobnosti)

Razítko (vlastnická razítka osobní, institucionální a heraldická)

Nalezené texty (Archiv ÚTGM)

Rukopis

Výtvarná díla (označení pro originály)

Atlasy, mapy, plány (celý svazek je obrazovým materiálem)

 


Profesorská knihovna T. G. Masaryka

depozitum Ústřední knihovny Univerzity Karlovy

(po otevření odkazu stiskněte Cancel)

(zachycuje 24 449 titulů)

  • Soupis nezkatalogizované části „Profesorské knihovny T. G. Masaryka“ (PDF, xlsx)

(zachycuje zbývajících 4 999 svazků)