Katalogy knihovny

Společný katalog knihoven Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (zahrnuje svazky evidované v systému ALEPH)

Knihovna Archivu AV ČR

Naskenovaný katalog knihovny Archivu AV ČR (zahrnuje většinu knih získaných do r. 2002)

Katalog knihovny Archivu AV ČR (zahrnuje většinu knih získaných od r. 2002) na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Knihovna Masarykova ústavu AV ČR (MSÚ)

Katalog knihovny Masarykova ústavu AV ČR (příruční knihovna MSÚ budovaná od r. 1995 + zpracovaná část historického fondu knihovny Ústavu TGM) na stránkách WWW OPAC systému ALEPH

Katalog starých tisků knihovny Ústavu T. G. Masaryka

Evidované časopisy v knihovně MSÚ (Na Florenci 3) (pdf)