Zdeněk Nebřenský: Od tkalcovského stavu k tovární výrobě. Industriální architektura v českých zemích, 1848–1914

Praha, 16. 3. 2015

Přednáška i následná diskuse byla věnována problematice sociálních a kulturních dějin industriální architektury. Zdeněk Nebřenský se v návaznosti na aktuální výzkumy světové historiografie věnoval především otázce tvorby a vnímání prostoru na příkladu vybraných textilních továren v Čechách a na Moravě. Diskutována byla i otázka transferu expertních znalostí v prostoru střední Evropy. Projekt slibuje inovativní pohled nejenom na dějiny industriálních staveb, ale i dějiny mentalit průmyslového věku.

Jako koreferent vystoupil Jan Mareš (FF UK).