Zasedání Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (Třešť, 2016)