Workshop: Vývoj historické slavistiky v geopolitických proměnách Střední Evropy v první polovině 20. století

26. – 27. 9. 2019, Praha

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

foto: Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR)