Výstava Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd ČR

Od řas k jádru. Vědy o živé a neživé přírodě na půdě Akademie věd ČR – výstava v rámci Týdne vědy a techniky přiblížila ve zkratce rozvoj vědních oborů v oblasti živé a neživé přírody na půdě Akademie věd ČR. Jejím cílem bylo seznámit širší veřejnost s historií jak starších vědních oborů, konkrétně geografií, geologií a meteorologií, tak i s historií oborů mladších, v našem případě jaderným výzkumem, výzkumem vrozených vad, kosmickým výzkumem a ekologií, zejména ve druhé polovině dvacátého století a připomenout, vzhledem k omezenému prostoru výstavy, alespoň některé z jejich nejvýznamnějších úspěchů a představitelů.

Výstava byla veřejnosti přístupná ve dnech 29. 10. – 9. 11. 2008 v prostorách Národního divadla v Praze.

Snímky z vernisáže.