Společná česko-rakouská kniha o dějinách. Přednáškový a diskusní cyklus. 1. 3. 2016, Praha

Dne 1. března 2016 se v Rakouském kulturním fóru v Praze uskutečnil první z řady diskusních podvečerů nad projektem společné Česko-Rakouské knihy o dějinách, jehož nositeli jsou Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung Rakouské akademiě věd.

© Petr Buček