Rudolf Kučera, Ota Konrád: Násilí ve střední Evropě 1914–1922. Srovnání českých a rakouských zemí

Výzkumné semináře Institutu mezinárodních studií FSV UK a MÚA AV ČR – podzim 2016

9. 1. 2017

 

Přednáška prezentovala výsledky grantového projektu „Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí“. Zaměřila se na komparativní dějiny fyzického násilí jako klíčového fenoménu pádu a rekonstituce střední Evropy během první světové války a těsně po ní. Na příkladu násilí kolektivního, individuálního a sexuálního přednáška sledovala, jakou roli hrálo násilí ve válečném zázemí habsburské monarchie i v rámci rozdílné „kultury vítězství“ a „kultury porážky“ v těsně poválečném Československu a Rakousku.

 

Foto: Radka Šustrová (MÚA AV ČR)