Přístavba budovy MÚA AV ČR v Gabčíkově ul.

Stavbu podle projektu JK Atelier, s. r. o., provedla v letech 2016–2017 firma CL-EVANS s.r.o.

Foto: Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR)