Prezentace knihy Daniely Brádlerové: Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

30. 9. 2019, foto: Vlasta Mádlová (MÚA AV ČR)