Prezentace knih Martina Klečackého: Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany & Český konzul ve Vídni I., II.

Rakouské kulturní fórum v Praze, 26. 4. 2018

Úvodní slovo pronesl Luboš Velek, knihy představil jejich autor a editor Martin Klečacký. Představení knih bylo spojeno se čtením vybraných ukázek z edice korespondence.