Prezentace edičního projektu: Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938

20. 10. 2016, CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

U příležitosti dokončení projektu Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938 (Zahraničně politické dokumenty Rakouské republiky 1918–1938) představili tuto edici její vydavatelé Klaus Koch, Elisabeth Vyslonzil a Arnold Suppan. Edice obsahuje hlavní linie rakouské zahraniční politiky v meziválečném období a přispívá tak k zpracování minulosti.

Akci uspořádaly: Centrum středoevropských studií (společné pracoviště CEVRO a MÚA AV ČR) a Institut mezinárodních studií FSV UK za spolupráce s Rakouským kulturním fórem v Praze.