Přednáška Lucie Merhautové: Vídeň jako „most do Evropy“. Překladatel Emil Saudek a vídeňští spisovatelé

Rakouské kulturní fórum v Praze, 17. 4. 2018