Pavel Kladiwa: Jazyková/národnostní statistika v Předlitavsku a za první republiky: spory, polemiky, konflikty

V rámci semináře byl představen čtyřletý výzkumný projekt financovaný GA ČR a jeho téměř kompletní výsledky (v polovině příštího roku z něj vyjde dvousvazková monografie). Projekt se zabývá tím, jakým způsobem přistoupily odlišné politické a ideologické režimy, habsburské Předlitavsko a první republika, k problematice sčítání etnických kategorií v periodických cenzech. Centrální otázkou je důvod výběru sčítací kategorie a způsobu jejího vymezení ve sčítacích předpisech, jakož i nastavení sčítací praxe. Bude dokumentováno, že poměrně často se vyskytující zevšeobecňování typu nespravedlivá a nepřesná statistika obcovací řeči versus správná a přesná statistika národnosti, je příliš zjednodušující a interpretačně ošidné.

Praha, 18. 1. 2016