Pavel Fabini: Volební kultura a její proměny v letech 1861–1914

Výzkumné semináře Institutu mezinárodních studií FSV UK a MÚA AV ČR – podzim 2016

28. 11. 2016

 

Klíčová role parlamentních voleb pro liberálně demokratické systémy činí z tohoto fenoménu hojně diskutované téma nejen u laické veřejnosti, ale také v odborných kruzích, konkrétně na poli sociologie, politologie a historické vědy. Prezentovaný dizertační projekt analyzuje volební kulturu Českého království, a to v dynamickém období, kdy docházelo k demokratizaci hlasovacího práva a k formování moderního stranického systému. Cílem je zachycení pravidel, zvyklostí a způsobů jednání aktérů podílejících se na volebním procesu, ale také odhalení stěžejních faktorů, které se podílely na formování a proměnách volební kultury.

 

Foto: Radka Šustrová (MÚA AV ČR)